Étkeztetés

Székhely: Berettyó – Körös Többcélú Társulás Idősek Otthona 5420 Túrkeve, Ecsegi u. 13.

Étkeztetés keretében biztosítjuk a legalább napi egyszeri meleg ételt azoknak a rászorulóknak és hozzátartozóiknak, akik azt önmaguknak tartós vagy átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani. Valamint azoknak a fogyatékkal élőknek, pszichiátriai és szenvedélybetegeknek, hajléktalanoknak, akik szintén nem képesek rá.

Számukra a napi egyszeri meleg étel biztosításának igény szerinti formái az alábbiak lehetnek:

  • kiszolgálással történő egyidejű helyben fogyasztás, kulturált körülmények között nemenként elkülönített illemhely és kézmosási lehetőség biztosításával.
  • Elvitel lehetővé tétele az ebédlőből nyíló tálalókonyhából történő kiadagolással
  • Lakásra történő szállítás az intézmény működtetésében lévő erre külön hatósági engedéllyel rendelkező gépjárművel.

Az intézmény saját konyhával rendelkezik, amely a HACCP minőségbiztosítási rendszer szerint működik. Az étkeztetést az igénylők életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítjuk az étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. Az ellátottak étkeztetése keretében legalább napi háromszori étkezést – ebből legalább egy alkalommal – meleg ételt biztosítunk. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére – orvosi vagy dietetikusi javaslatra – diétás étkezést biztosítunk.

Szükség szerint orvosi javaslatra biztosítjuk részükre is a diétás étkeztetést (cukros, epés, laktózmentes stb.),

Biztosítjuk az étkezést helyben igénybevevők számára kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet, evőeszközöket és étkészletet.

Igény esetén a munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetés feltételeit is biztosítjuk.