Idősek otthona

Idősek Otthona: idősek tartós bentlakásos elhelyezése.

Engedélyezett férőhelyszám: 55 fő

Székhely: Berettyó – Körös Többcélú Társulás Idősek Otthona 5420 Túrkeve, Ecsegi u. 13.

Telephely: I. sz. 5420 Túrkeve, Ecsegi u. 13. / 30 fő /

II.sz. 5420 Túrkeve, Damjanich u. 1. / 25 fő /

 

Azon idősek elhelyezését oldjuk meg intézményünk bentlakásos részlegeiben, akik koruk és egészségi állapotuk miatt önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek. Tartásra képes és köteles hozzátartozójuk nincs, ellátásuk más módon nem valósítható meg, vagy jogosultak az ellátásra és egyáltalán csak biztonságban akarják tudni magukat, vagy magányosak. Az ellátásra szoruló idős embereknek, valamint a demencia kórkép középsúlyos vagy súlyos fokozatával rendelkező időseknek az ápolását-, gondozását, mentálhigiénés ellátását, pszichés gondozását biztosítjuk teljes körű szakértelemmel családias környezetben.

Intézményünk két telephelyén 55 fő lakó részére biztosítunk tartós bentlakásos ellátást.

Bekerülési feltételek:

Fontos, hogy az ellátást igénylő napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezzen, amit külön jogszabály rendelkezései szerint az idősek otthona vezetője valamint a háziorvos kezelőorvos, a fekvőbeteg intézmény orvosa, közösen állapítanak meg a rendelkezésére álló adatok és igazolások és állapotfelmérés alapján, erről közösen állítanak ki igazolást.

Az intézményben az ellátás igénybevétele önkéntes. Az elhelyezés iránti kérelem benyújtása előtt szóbeli és írásbeli tájékoztatót kapnak az érdeklődők, igény esetén megmutatjuk az intézményt, lehetőség nyílik egy személyes látogatásra.

Bentlakásos elhelyezést a kérelmező, illetve annak törvényes képviselője kérhet, Törvényes képviseletre akkor van szükség, ha a kérelmező nem rendelkezik az ügyeinek viteléhez szükséges belátási képességgel.

Az intézményvezető a rendelkezésére álló információk, gondozási szükséglet szakvéleménye a jövedelemről kiállított igazolás alapján és az elhelyezési kérelmek beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről és a soron kívüli elhelyezésről.

Az Idősek Otthona ellátási területe: Magyarország közigazgatási területe.

Szolgáltatásaink a biztonság, kényelem és önállóság fenntartása mellett:

Lakhatás:

 • Az intézményben a lakókat  1-2-3- 4 ágyas szobákban helyezzük el mindkét telephelyünkön , a bútorzat és felszerelési tárgyak, az ellátottak korának és egészségügyi állapotának megfelelő. A vizesblokkok korszerűek, és van akadálymentes vizesblokk is. Szobáink berendezettek, de támogatjuk az otthonról hozott kisebb bútorok, emlékeket őrző képek, személyes tárgyak elhelyezését is.

Étkeztetés:

 • Az étkezés biztosítása saját konyháról történik , napi ötszöri étkezés saját étteremben, orvosi előírásra diéta illetve orvosi előírásra speciális gyógytápszer biztosítása. A korszerű előírásoknak megfelelő, de az idősek igényeihez igazodó házias ízvilágra törekszünk az étkeztetésben. Diéta- és étrendtípusaink: normál, cukorbeteg-, epekímélő-, tejmentes- diéta, pépes étrend. A tálalás és az étkezés az étteremben történik, 

Mosás, vasalás, Ruházat, textília biztosítása: 

 • A ruházat tisztításáról, mosásáról és vasalásáról, esetleges javításáról az intézmény saját mosodája gondoskodik.
 • Az intézményben élő lakók a saját ruházatukat külön szekrényben tárolják. A használaton kívüli nagyobb mennyiségű ruházat tárolására pedig a raktárunk szolgál. A lakók az intézmény textíliáját /ágynemű stb./ vehetik igénybe kivéve, ha a saját textíliájukat szeretnék behozni, amit név monogram jelzéssel látunk el.

Takarítás: 

 • Az intézmény gondoskodik az épület, ezen belül a szobák, azok fürdőhelyiségei és a közös használatú helyiségek folyamatos tisztán tartásáról higiénés fertőtlenítéséről.

Egészségügyi ellátás, szakszerű szakgondozói ellátás biztosítása:

Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk :

 • a lakóink egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról személyes tanácsadás és felvilágosító előadások keretében,
 • a lakóink 24 órás felügyeletéről
 • a jogszabály által előírt óraszámban az intézményi orvosi ellátásáról, az ápolási feladatok szakszerű ellátását az intézmény orvosa kíséri figyelemmel, aki biztosítja a lakók ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, a vizsgálat elvégzését.
 • egyéni szükségletekre, képességekre, készségekre alapozó gondozásról, mentálhigiénés ellátásról
 • felfekvések , és decubitus megelőzéséről,
 • szükség szerinti alapápolásáról, a szakápolási tevékenységek kivételével, Szakképzett ápolóink és gondozóink a felügyeleten túl gondozást és alapápolást is biztosítanak. Rendszeresen végzünk testsúly-, vércukor- és vérnyomásmérést, és egészségügyi szűrővizsgálatokat, ortopédiai, szemészeti szűrővizsgálat, hallásvizsgálat stb.
 • a személyi higiéné biztosításáról,
 • az ellátottak gyógyszerezéséről, szervezett gyógyszerellátásról, receptkiváltásról: a térítési díjunk az alapgyógyszerlistán szereplő gyógyszereket magában foglalja!
 • a rendszeres a folyadékpótlásról, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtásáról,
  • szakorvosi, illetve sürgősségi ellátásához való hozzájutásáról,
  • kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról,
  • a szükséges gyógyászati segédeszközök biztosításáról, pl. inkontinencia betét, járókeret, tolószék, rolátor , támbot stb.
  • pszichiáter neurológus szakorvosunk által, szakorvosi ellátásról
  • szakszerű gyógytorna biztosításáról /egyéni és csoportos torna keretében/
  • speciális gondozási módszerek alkalmazásával gondozási csoportunk végzi a demens betegek (Alzheimer kór, vasculáris és egyéb demneciában szenvedő) ellátását

Külön térítés ellenében:

 • Fodrászat, manikűr, pedikűr szolgáltatások: szakemberektől igénybe vehetőek mérsékelt áron az intézményen belül.

Szabadidős tevékenységek megszervezése:

Mentálhigiénés ellátás

 • Intézményünkben gondoskodunk az ellátást igénybe vevő személyek mentálhigiénés ellátásáról, melynek keretében biztosítjuk
 • a személyre szabott bánásmódot
 • a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést
 • a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit
 • a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást
 • az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit
 • a gondozási tervek megvalósítását, a mindennapi életvitelhez szükséges szociális készség fejlesztését
 • a hitélet gyakorlásának feltételeit
 • segítjük, támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

Ezek megvalósulása érdekében a mentálhigiénés stáb foglalkozásokat, programokat , egyéni gondozást szervez, amelynek célja: a lakók mindennapi életének ésszerű tartalommal való megtöltése, melynek segítségével ébren tartható az önbecsülés, a hasznosság és az emberi közösséghez tartozás tudata.

Mindez előre megtervezett heti, havi és éves gondozási terv alapján történik.

Rendszeres napi illetve heti foglalkozások:

 • Hetente csoportos kondicionáló torna, Egyéni gyógytornát egészségi állapot függvényében az intézmény orvosa ír elő;
 • Közös filmklubok
 • Zeneterápia 
 • Képesség és készségfejlesztő kreatív foglalkozások
 • Közös társasjátékok a társalgóban és a szabadban;
 • Társadalmi és egyéb ünnepségek megtartása
 • Születésnapi-névnapi köszöntések.
 • Közös sütögetések
 • beszélgetések, egyéni esetkezelés terápiás kezelés
 • Demens betegek speciális foglakoztatása/ memória tréning , aromaterápia stb/
 • Műsoros , szórakoztató rendezvények, bográcsozás stb. Ünnepnapokon műsoros rendezvényeket tartunk, melyeken rendszeresen fellépnek neves előadóművészek, zenekarok, társintézmények tánccsoportjai, általános iskolások. llyenkor lakóinkat megvendégeljük az alkalomhoz illően.

Egyéb:

 • a helyi gyógyfürdő látogatása
 • a helyi gyógyfürdőben a TB által támogatott reumatológiai kezelések igénybevételének segítése
 • internet szolgáltatás WIFI használata
 • érték- és vagyonmegőrzés a Házirendben foglaltak szerint
 • Bevásárló szolgálat / bevásárlás
 • szükség esetén Túrkeve közigazgatási határán belüli szállítás biztosítása, városon kívüli szállítás megszervezése.