Térítési díjak

Mennyibe kerülnek az intézmény szolgáltatásai?

Tekintse meg az egyes ellátásokra vonatkozó szabályokat, és jelenleg hatályos , érvényben lévő díjakat.

Idősek Otthona, demens betegek ellátása:

 • Az intézménybe történő beköltözéskor egyszeri belépési díjat, más kiegészítő költséget nem kell fizetni, csupán a napi, havi térítési díjat, az esetleges gyógyszer és gyógyászati segédeszköz díjat, ezen kívül nem terheli semmilyen költség az ellátást igénybevevőt. A szolgáltatási díjakat, a lentiekben részletezettek szerint kell fizetni.

Az idősek bentlakásos ellátása szolgáltatásért az 1993. évi III. törvény, szociális törvény a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet alapján térítési díjat kell fizetni.

Gondozási díj:

Nálunk NINCS nagyösszegű "BELÉPŐDÍJ"!

Kizárólag a havi intézményi térítésidíjakat kell megfizetni!

Az intézmény fenntartója állapítja meg a szolgáltatásért fizetendő térítési díjat /intézményi térítési díjat/, amelyet meg kell fizetni. Ez alapján kerül megállapításra az ellátott által fizetendő személyre szóló díj / személyi térítési díj/, amely nem haladhatja az ellátást igénylő rendszeres havi jövedelmének 80%-át.  

Ahhoz, hogy a térítési díjat meg tudjuk állapítani az intézményi ellátás megkezdését megelőzően megvizsgáljuk az ellátást igénylő rendszeres havi jövedelmét, kizárólag alacsony jövedelem esetén az ellátott vagyoni helyzetét.

A jelenlegi térítési díj ellátási napra:

 • Székhely/Ecsegi utca 13./ : 3.500.-Ft/fő/ ellátási nap
 • Telephely/Damjanich utca 1./: 3.300.-Ft/fő/ ellátási nap

Az ellátott a távolléte idejére az alábbi térítési díjakat fizeti:

 • Két hónapot meg nem haladó távollét idejére : a megállapított személyi térítési díj 20 % -át a távollét minden napjára . A távolléti napok éves szinten összesíthetők .
 • Két hónapot meghaladó távollét idejére :
 • egészségügyi intézményben való kezelésének időtartamára a megállapított személyi térítési díj 40 % -át a távollét minden napjára
 • nem kórházi gyógykezelés esetén a személyi térítési díj 60 % -át a távollét minden napjára

A napi térítési díj tartalmazza:

 1. rezsi költségeket
 2. orvosi ellátást
 3. szakorvosi ellátást /pszichiáter, neurológus/
 4. 24 órás nővéri ellátást felügyeletet, ápolást -gondozást
 5. intézményi textíliát
 6. mosatás-vasalás költségeit
 7. gyógytornát /egyéni, csoportos/
 8. mentális, pszichés segítségnyújtást

A napi térítési díj nem tartalmazza:

 1. fodrász, kozmetika, manikûr-pedikûr költségeit erre lehetőség van
 2. egyedi utazás, egyedi programok, kirándulások, gyógyüdülés költségeit

Az alacsony jövedelem esetén intézmény vezetője a térítési díjat tartós elhelyezésnél a jövedelem és vagyoni helyzet alapján állapítja meg, a hatályos szabályozás szerint:

 • ingatlanvagyon terhére
 • készpénzvagyon terhére
 • tartásra kötelezettség megállapítása által

Gyógyszer díj:

Az intézmény biztosítja az ellátás során az alapgyógyszerek körét térítésmentesen, amelyek listája megtekinthető a letölthető, és megtekinthető dokumentumok résznél. Az egyéni gyógyszerek díját pedig személyre szabottan állapítjuk meg, a tárgyhónapban felhasznált , elfogyasztott mennyiségnek megfelelően. Ennek keretében az intézmény gondoskodik a gyógyszerek feliratosához szükséges szakorvosi javaslatról, recept íratásról és kiváltásról.

Gyógyászati segédeszköz díj:

Azon gyógyászati segédeszközök tartoznak ide, amelyeknek költségét az ellátott köteles viselni a saját költségénpl. inkontinencia betét/ pelenka/, speciális kötszerek stb. Az egyéni gyógyászati segédeszközök díját pedig személyre szabottan állapítjuk meg, a tárgyhónapban felhasznált mennyiségnek megfelelően.

A gondozási díj, gyógyszer – gyógyászati segédeszköz térítési díj fizetése havonta utólag történik számla ellenében. A díjat egy összegben, készpénzben a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az intézménynél kell befizetni pénztári órában, a befizetés napjairól írásos tájékoztató kerül kifüggesztésre.

Étkeztetés

Az idősek bentlakásos ellátása szolgáltatásért az 1993. évi III. törvény, szociális törvény a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet alapján térítési díjat kell fizetni.

Az intézmény fenntartója állapítja meg a szolgáltatásért fizetendő térítési díjat /intézményi térítési díjat/, amelyet meg kell fizetni. Ez alapján kerül megállapításra az ellátott által fizetendő személyre szóló díj / személyi térítési díj/, amely nem haladhatja az ellátást igénylő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.  

 • Étkeztetés: 890 Ft /fő/ebéd
 • Kiszállítás díja 110/ adag, amennyiben egy háztartásban egynél több igénylő van, abban az esetben több kiszállított adag esetében csak egy kiszállítási díjat számolunk fel, azaz háztartásonként csak egy díjat.
 • Étkeztetés és nappali ellátás együttes biztosítása esetén: 890 Ft/fő/ellátási nap

A díjat egy összegben, készpénzben a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az intézménynél kell befizetni pénztári órában, a befizetés napjairól írásos tájékoztató kerül kifüggesztésre.

Idősek Nappali ellátása/ Idősek Klubja/

Az idősek bentlakásos ellátása szolgáltatásért az 1993. évi III. törvény, szociális törvény a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet alapján térítési díjat kell fizetni.

Az intézmény fenntartója állapítja meg a szolgáltatásért fizetendő térítési díjat /intézményi térítési díjat/, amelyet meg kell fizetni. Ez alapján kerül megállapításra az ellátott által fizetendő személyre szóló díj / személyi térítési díj/, amely nem haladhatja az ellátást igénylő rendszeres havi jövedelmének A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, illetve az ellátást igénylő jövedelmének 15%-át nappali ellátás, 30%-át nappali ellátás és étkezés igénybe vétele esetén..  

 • Nappali ellátás térítési díja: térítésmentes
 • Étkeztetés és nappali ellátás együttes biztosítása esetén: 890 Ft/fő/ellátási nap

A díjat egy összegben, készpénzben a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az intézménynél kell befizetni pénztári órában, a befizetés napjairól írásos tájékoztató kerül kifüggesztésre.